§ Regulamin serwisu chce-kupic.pl
Załącznik B - Zasady tworzenia opisów
Część 1. Zasady tworzenia opisów Aukcji i Ofert
1.
Opis nie może zawierać:
  1. wulgaryzmów, określeń obraźliwych lub stwierdzeń mogących naruszać obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin,
  2. treści reklamowych dotyczących sprzedaży lub kupna poza Serwisem,
  3. oświadczenia, że cena za Towar jest ceną netto (bez VAT),
  4. oświadczenia o możliwości realizacji transakcji poza Serwisem,
  5. informacji mogących wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
2.
Zasadnicza treść opisu musi być wprowadzona w języku polskim.
3.
Zabrania się umieszczania w opisie treści mogących sugerować naruszanie obowiązujących przepisów prawa lub przyjętych norm etycznych.
4.
Opis nie może zawierać elementów naruszających prawa autorskie.
5.
Nie można stosować w opisie elementów języka HTML lub innego języka stosowanego przy tworzeniu stron internetowych. Elementy takie nie są używane do formatowania i zostaną wyświetlone w postaci, w jakiej zostały wprowadzone (literalnie). W celu formatowania opisu należy używać dopuszczonych tagów w nawiasach kwadratowych, których opis znajduje się przy polu wprowadzania opisu oraz w pomocy Serwisu.
6.
Opis nie może zawierać odnośników do stron (lub innych adresów URL):
  1. które związane są z prowadzeniem działalności handlowej, w szczególności sklepów internetowych, dotyczących Towaru, będącego przedmiotem Aukcji, na której umieszczony zostanie dany opis,
  2. które nie służą przedstawieniu informacji o Towarze będącym przedmiotem Aukcji.
7.
Opis nie może zawierać treści reklamujących usług konkurencyjnych wobec Serwisu.
8.
Postanowienia Regulaminu dotyczące opisu odnoszą się także do informacji dodanych do opisu Aukcji lub Oferty.
Część 2. Zasady tworzenia opisów Aukcji
1.
Opis Aukcji powinien zawierać wskazanie jednego, konkretnego Towaru, który Kupujący chce nabyć lub zbioru takich Towarów lub opis cech, jakie Towar taki powinien posiadać.
2.
Zabrania się używania w opisie oraz tytule Aukcji treści niezwiązanych z wyrażeniem chęci zakupu Towaru, będącego przedmiotem Aukcji.
Część 3. Zasady tworzenia opisów Ofert sprzedaży
1.
Opis Oferty należy wprowadzić wtedy, gdy wynika to z postanowień Regulaminu. Opis powinien zawierać pełne informacje dotyczące oferowanego Towaru.
2.
Treść opisu nie może sugerować Kupującemu wybór, co do istotnych cech oferowanego Towaru.
3.
Opis nie może zawierać oświadczenia o braku możliwości sprzedaży Towaru w przypadku wystąpienia określonych warunków, w szczególności zaoferowania Towaru na innych Aukcjach lub w innych mediach.
4.
Nie zezwala się umieszczania w opisie Oferty treści niezwiązanych z Towarem będącymi przedmiotem Aukcji.
5.
W przypadku oferowania Towaru w przedsprzedaży, należy umieścić w opisie Oferty informację o terminie realizacji zamówienia.
6.
Zezwala się na proponowanie załączenia darmowego dodatku lub udzielenia rabatu zakupowego, jeśli warunki, przy których te zdarzenia będą miały miejsce, zostaną dokładnie określone w opisie Oferty, łącznie z opisem rodzaju ewentualnego dodatku lub wielkości rabatu.


 Wpisz co najmniej 3 znaki
§
UWAGA: Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej informujemy, że serwis ten wykorzystuje pliki Cookie.
Aby dowiedzieć się więcej o celu ich wykorzystania i zmianie ustawień Cookie w przeglądarce kliknij tutaj.