Jakie dane widnieją na fakturze?

Na fakturze znajduje się jedna pozycja, będąca sumą naliczonych prowizji w danym miesiącu. Nie ma na niej żadnych szczegółów dotyczących poszczególnych transakcji.

Faktura jest wystawiana ostatniego dnia każdego miesiąca.