Chcę otrzymywać faktury

Każdy użytkownik serwisu może otrzymywać faktury, przedstawiające ponoszone przez niego koszty sprzedaży w chce-kupic.pl (prowizje naliczane przez serwis).

Aby aktywować otrzymywanie faktur:

  1. Wejdź na na Moje konto > Rachunki.
  2. Kliknij przycisk Faktury VAT po prawej stronie
  3. Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.