Co oznaczają symbole przy nazwie Użytkownika?

Są to specjalne oznaczenia, które pozwalają szybko zorientować się, z jak doświadczonym użytkownikiem mamy do czynienia.

Przykładowe oznaczenia użytkownika jan_testowy przedstawia obrazek:

  • 3 pkt są to punkty jakie otrzymał użytkownik. Punkty przyznawane są za pozytywne komentarze (z tym, że jeden użytkownik może maksymalnie otrzymać jeden punkt od danego użytkownika bez względu na ilość komentarzy, komentarz negatywny odejmuje jeden punkt).
  • 100% to procent komentarzy pozytywnych wśród wszystkich komentarzy użytkownika.
  • gwiazdki to graficzna reprezentacja punktów:
Gwiazdka Punkty
1 pkt
2 pkt
3 pkt
4 pkt
5-9 pkt
10-14 pkt
15-19 pkt
20-24 pkt
25-49 pkt
50-74 pkt
75-99 pkt
100-124 pkt
125-249 pkt
250-374 pkt
375-499 pkt
500-624 pkt
625-1249 pkt
1250-1874 pkt
1875-2499 pkt
2500-3124 pkt
3125-6249 pkt
6250-9374 pkt
9375-12499 pkt
ponad 12500 pkt