Otrzymałem krzywdzący komentarz

Możesz skorzystać z funkcji Napisz odpowiedź na liście komentarzy w celu wyjaśnienia sytuacji. Spróbuj również skontaktować się z wystawiającym i rozwiązać problem.

Jeśli problem zostanie rozwiązany komentarz może zostać unieważniony przez moderatora serwisu (prosimy skontaktować się z moderatorem).